Avoimia työpaikkoja huippumäärä Loimaalla, seudulla ja koko Suomessa – Katso kuvaajat, miten alueen työmarkkinat toipuvat pandemiasta

0
– Sen sijaan, että tilanne helpottaisi, työvoimapula on leviämässä useammille aloille. Käynnissä on toinen vuotuisista suurista rekrytointisesongeista. Korona-aika toi työnhakijoiden toimintaan varovaisuutta. Moni on lykännyt aikeitaan työpaikanvaihdoksesta. Nyt alkusyksyn lukujen valossa näkyy orastavaa piristymistä myös työnhakijoissa, sanoo Oikotie työpaikkojen johtaja Joonas Pihlajamaa.

Loimaalla oli elokuussa lähes 140 avointa työpaikkaa. Se on yli kaksinkertainen määrä vuoden takaiseen tilanteeseen.

Myös laajemmalla työssäkäyntialueella eli Loimaan seutukunnassa avoimien työpaikkojen määrä oli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna. Loimaan seudulla avoimia työpaikkoja oli elokuussa 260.

Elokuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla koko Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa 6 900 kappaletta eli tuplasti enemmän kuin vuosi sitten, kertoo tiistaina julkaistu Varsinais-Suomen Ely-keskuksen Työllisyyskatsaus.

Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut maakunnassa 22 600 kappaletta eli 10 400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna elokuun aikana 14 000 kappaletta, joista 8 200 oli uusia, elokuun aikana avautuneita työpaikkoja.

– Kuluvana vuonna työvoiman kysyntä on ollut poikkeuksellisen vilkasta ja lähes kaikilla aloilla osaajia haetaan enemmän kuin viime vuosina. Eniten paikkoja on ollut auki rakentamisessa, jossa työvoiman kysyntä on ollut lähes 60 prosenttia kovempaa tänä vuonna verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen, kertoo Ely-keskuksen työelämäkoordinaattori Timo Vahtonen Työllisyyskatsauksessa.

Myös esimerkiksi teollisuudessa, tekniikan alalla, sosiaali- ja terveyssektorilla, myyntialalla ja siivousalan tehtävissä on paikkoja ollut yli 50 prosenttia enemmän auki verrattuna viime vuoteen.

Koko Suomessa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin elokuun aikana 90 100 eli 34 500 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Kaikkiaan elokuussa oli avoinna koko maan tasolla 155 300 työpaikkaa, mikä on 56 700 enemmän kuin vuosi sitten.

OIKOTIE työpaikat -verkkopalvelussa on tällä hetkellä vapaana poikkeuksellisen suuri määrä työpaikkoja Suomessa. Oikotien mukaan rekrytointimarkkinat ovat erittäin aktiiviset.

Oikotie työpaikkojen johtaja Joonas Pihlajamaa vahvistaa, että sama trendi näkyy myös Varsinais-Suomessa.

– Kyllä, myös Varsinais-Suomessa on ollut voimakasta kasvua. Elokuun alusta eiliseen pelkästään Oikotiellä julkaistiin lähes 93 prosenttia enemmän paikkoja kuin vuosi sitten: noin 1 750 paikkaa vuonna 2021 ja 900 paikkaa vuonna 2020), listaa Pihlajamaa.

– Paikkojen kasvun syynä lienee se, että vuosi sitten koronapandemian alussa rekrytoitiin varovasti, kun taas nyt paikkavajetta on lähdetty täyttämään. Rajoitusten asteittainen poistuminen on myös johtanut lisärekrytoinnin tarpeeseen, ja erityisesti ravintola-alalla kasvu on ollut tosi voimakasta. Mutta talous on virkistynyt myös laajemmin. Työpaikkoja on tosiaan ennätyksellisesti auki, jopa 20 prosenttia enemmän kuin edellisenä huippuvuonna 2019, jatkaa Pihlajamaa.

Oikotien mukaan ongelmana on se, että työnhakijoita puolestaan on harvinaisen vähän.

VARSINAIS-SUOMEN isoista toimialoista matkailu- ja ravintola-ala näkyy Oikotien tilastoissa isona nousijana.

– Matkailu- ja ravintola-ala nousee huimalla 180 prosentin kasvulla, mutta myös it (+170 prosenttia) ja tuotantotehtävät (+110 prosenttia) nousevat. Sote-alan tehtävien kasvu 70 prosenttia on yleistä tasoa. Asiantuntijatehtäviä on myös runsaasti, vaikka ilmoitukset ovat harvinaisempia, esimerkiksi konsultoinnissa avoimia paikkoja on kuusinkertaisesti vuodentakaiseen. Tämä viittaa siihen, että viime syksynä lykättiin asiantuntijarekryjä, kun taas nyt niitä taas tehdään hyvin aktiivisesti, kuvailee Pihlajamaa.

OIKOTIEN avoimista työpaikoista 76 prosenttia on ollut kokoaikaisia viimeisen kuuden kuukauden aikana. Osa-aikaisia työntekijöitä on haettu 14 prosentissa hakemuksia. Tuntityötä tai muuta tekeviä on haettu 9 prosentissa hakemuksia.

– Vaikka suuri osa on kokopäiväisiä, niin korona-ajan aiheuttamat muutokset työsuhteiden vakauteen ja kuormitukseen ovat saaneet selvästi osan työntekijöistä harkitsemaan ja toteuttamaan alan vaihtoa. Tämä vaikuttaa muun muassa ravintola-alan ja soten työvoimapulan taustalla. Työpaikkailmoittelun ohella olisikin tärkeä kehittää myös työoloja ja houkutella uusia työntekijöitä alalle sekä saada nykyiset pysymään, pohtii Oikotien työpaikkojen johtaja Joonas Pihlajamaa.

– Osaajia haetaan monilla aloilla todella voimakkaasti, ja tämän vuoksi rekrytointiin kannattaa satsata, mutta myös varautua tavallista pidempiin hakuaikoihin.

LOIMAALLA oli työttömänä 555 henkilöä elokuussa. Kaupungin työttömyysaste oli 8,2. Näin alhaalla se on ollut viimeksi ennen pandemiaa helmikuussa 2020.

Myös lomautettujen määrä on laskemassa niin sanotulle normaalille tasolle. Elokuussa Loimaalla oli lomautettuna noin 30 henkilöä.

Koko Varsinais-Suomen työttömyysaste painui elokuussa taas alle 10 prosentin, 9,9 prosenttia. Elokuun aikana työttömien määrä yleensä supistuu suhteellisen voimakkaasti, nyt 3 500 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 4 900 henkilöllä (18 prosentilla) eli ripeämmin kuin koko maassa yleisesti (15 prosentilla).

Muutos perustui Varsinais-Suomessa ja myös muualla maassa pääosin lomautettujen määrän putoamiseen. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 3 900 henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen.

Työttömien määrä väheni rajusti eri ryhmissä Varsinais-Suomessa. Näin tapahtui kaikissa seutukunnissa niin nuorten, miesten ja naisten, ikääntyneiden kuin maahanmuuttajataustaisten kohdalla. Ainoana poikkeuksena on pitkäaikaistyöttömyys, joka kasvoi yli 37 prosentilla eli yhteensä 2 100 henkilöllä viime vuodesta.

Elokuun aikana pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin kääntynyt hienoiseen laskuun 100 henkilöllä eli noin yhdellä prosentilla.

SYYSKUUSSA työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä laskee normaalisti jonkin verran, kertoo Työllisyyskatsaus.

 

TYÖTTÖMYYS JA TYÖLLISYYS ELOKUU 2021

Varsinais-Suomen työllisyysaste ennätyslukemissa

 • Varsinais-Suomessa työttömien määrä väheni elokuussa kaikissa seutukunnissa.
 • Seutukuntien työttömyyden vähenemistahti oli nopeampaa kuin koko maassa yleisesti.
 • Alin työttömyysaste Varsinais-Suomessa oli Turunmaan saaristossa, 6,5 prosenttia.
 • Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla, 10,6 prosenttia.
 • Työttömyysaste oli korkein Turun kaupungissa, 13,5 prosenttia.
 • Pienin työttömyysaste oli Oripäässä, 4,3 prosenttia.
 • Varsinais-Suomen työllisyysasteen trendiluku oli vuoden 2021 toisella neljänneksellä 74,4 prosenttia.
 • Työllisyysasteen trendi nousi 2,3 prosenttiyksiköllä edellisvuotiseen verrattuna. Se nosti työllisyysasteen ennätyslukemiin.
 • Suomen työttömyysaste oli elokuussa 10,7, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö.
 • Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli elokuussa 104 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Työllisyysaste oli 73,4 prosenttia.
 • Se on 3,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden elokuussa.
 • Lähteet: Varsinais-Suomen Työllisyyskatsaus, TEM, Lounaistieto.