Hirvikosken koulu jatkaa väistötiloissa

0

LOIMAA Hirvikosken alakoululaiset käyvät myös ensi lukuvuonna koulua korvaavissa tiloissa.
Koululuokat sijaitsevat pääosin samoissa tiloissa kuin tänä vuonna: koulun asuntolassa, Opintien koulussa ja evankelisessa kansanopistossa. Kirjaston lukusalin käyttö vaatii vielä vapaa-aikalautakunnan vahvistuksen.
Yleisopetusryhmien määrä vähenee yhdellä. Ensi lukuvuonna yleisopetuksessa on yhdeksän ja pienopetuksessa kaksi ryhmää.
Ensi syksyksi on tulossa myös yksi 1–2 luokkalaisista muodostuva yhdysluokka.
Hirvikoskelle rakennettavan yhtenäiskoulun on tarkoitus valmistua ensi vuoden syksyksi.