Kuljettajia kiinni ajo- ja lepoaikojen rikkomisesta

0

POLIISI valvoi viime viikolla tehostetusti raskasta liikennettä. Valvontaan käytettävissä olleet voimavarat suunnattiin erityisesti raskaan- ja bussiliikenteen liikenneturvallisuuden ja kuljetusyritystoiminnan laillisuuden valvontaan.
Seuraamuksia annettiin 253:lle kotimaisen ja 75:lle ulkomaisen ajoneuvon kuljettajalle. Lisäksi 90 kuljettajaa sai huomautuksen. Eniten todettiin ajo- ja lepoaikarikkomuksia, 140 kappaletta. Lisäksi ajopiirturirikkomuksia oli 51. Valvonnassa paljastettiin myös useita laitteita, joilla oli pyritty vaikuttamaan ajo- ja lepoaikojen kirjautumiseen. Näitä manipulointitapauksia todettiin kaikkiaan 13.
50 tapauksessa ajoneuvo oli kunnoltaan määräysten vastainen, mutta seuraamuksen kirjaamisen jälkeen ajoa annettiin jatkaa. 18 kertaa matka keskeytettiin todetun epäkuntoisuuden jälkeen. Helmikuun 2014 valvontaviikolla vastaava luku oli 4, vaikka tarkastusten kokonaismäärä olikin huomattavasti suurempi.
Lisäksi 26 kuljetti ylikuormaa ja 56 kertaa todettiin kuorman olleen puutteellisesti sidottuna.