Maataloustukia maksuun

0

MAATALOUS Maaseutuvirasto aloittaa maanantaina 1.9.2014 luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden tuen ensimmäisen erän maksamisen viljelijöille. Pankkiteknisistä syistä maksut voivat näkyä viljelijöiden tileillä muutaman päivän viiveellä. Kaikille viljelijöille ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen ensimmäinen erä tulee syyskuussa.
Maatalouden ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus maksetaan kahdessa erässä, josta ensimmäinen erä käsittää 75 prosenttia tuesta. Luonnonhaittakorvauksen toisen erän arvioitu maksuajankohta on joulukuussa 2014.
Ympäristötuen toinen erä maksetaan valvontojen, mukaan lukien lannoite- ja kasvipeitteisyysvalvontojen, päättymisen jälkeen. Arvioitu toisen erän maksuajankohta on touko-kesäkuussa 2015. Maksu siirtyy myös lietelannan sijoittaminen peltoon -erityistukisopimuksen toisen erän osalta touko-kesäkuuhun 2015. EU-asetusten mukaan tukea koskevien valvontojen tulee olla suoritettuina ennen tuen maksamista.