Melliläjärven vesi uimakelpoista

0

LOIMAA Melliläjärven uimaveden mikrobiologinen laatu on todettu hyväksi ja se täyttää vaatimukset, jotka on annettu sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimuksissa.
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratoriolausunnon mukaan Melliläjärvessä on havaittu vain vähän leviä. Havaitut levät olivat panssari- ja piileviä.
Melliläjärven lasten altaassa havaittiin runsaasti piilevien tyhjiä kuoria. Joukossa oli myös vähän panssari- ja viherleviä.
Niin Melliläjärvestä kuin lasten altaastakaan ei havaittu niin sanottua järvisyyhyä aiheuttavan imumadon cercaria-toukkia eikä sinileviä.
Laboratorion mukaan levien puolesta ei ole estettä veden virkistyskäytölle. Iho-oireiden todennäköisin aiheuttaja on imumato, vaikka toukkavaiheita ei näytteestä löytynyt.
Järvisyyhyepäily todennetaan yleensä oireiden perusteella ja varsinkin, jos useammalla uimarilla todetaan oireita. Imumadon toukkien löytäminen laboratorionäytteistä on vaikeaa.
Melliläjärven uimareita on kiusannut syyhy viime kuussa.