Outlet-kylän asemakaava hyväksyttäväksi

0

HUMPPILA Humppilan kunnanhallitus ja -valtuusto käsittelevät ja hyväksynevät ensi viikolla outlet-kylän asemakaavan.
Asemakaavalla osoitetaan elinkeinoelämälle tarkoitetut aluevaraukset lasitehtaan kaakkoispuolelle valtatien 2:n varteen. Alueelle olisi mahdollista rakentaa kaavan hyväksymisen jälkeen noin 9 000 kerrosneliötä myymälätiloja.
Humppilan kunta omistaa asemakaava-alueen, ja suunnitelma on laadittu kunnan aloitteesta.