Ypäjä mukaan kirjastojen konsortioon

0

YPÄJÄ Ypäjän kirjasto aikoo liittyä mukaan yleisten kirjastojen konsortioon, jolla tarkoitetaan yhteisten etujen ajamista tekemällä entistä tiiviimpää yhteistyötä oman alan toimijoiden kesken.
Konsortion tarkoitus on järkeistää sellaisia kirjaston toimintoja, joita nyt tehdään kunnissa hajautetusti ja päällekkäisesti, ja vapauttaa tällä tavalla kirjastoissa tehtävää työtä muuhun.
Yhteisiä hyötyjä voidaan saada muun muassa hankinnoissa, luetteloinnissa, koulutuksessa, tiedottamisessa ja markkinoinnissa.
Tarkoituksena on, että kaikki Suomen kirjastot liittyisivät konsortioon. Alkuvaiheessa keskitytään ajankohtaisiin e-aineistoihin ja niiden yhteishankintaan. Louna-kirjastot, joihin Ypäjäkin kuuluu, on neuvottelujen jälkeen esittänyt Louna-kirjastokuntien liittymistä mukaan. Asia käsitellään vielä erikseen jokaisessa kunnassa.
Ypäjän sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, että Ypäjän kunta liittyy muiden tavoin, Tänä vuonna liittymisestä ei aiheudu kuluja, mutta ensi vuonna Ypäjältä perittävä maksu on 150 euroa.