Ennakkoäänestys alkaa maanantaina

0

SEURAKUNNAT Syksyn seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa maanantaina 27.10. ja päättyy perjantaina 31.10.
Ennakkoon on mahdollista äänestää kaikissa kirkkoherranvirastoissa. Seurakunnat tuovat äänestyspaikkoja myös esimerkiksi kauppakeskuksiin, kirjastoihin, oppilaitoksiin ja palvelutaloihin. Ennakkoäänestyspaikat ja ehdokkaiden äänestysnumerot selviävät seurakuntien verkkosivuilta sekä valtakunnallisilta vaalisivuilta seurakuntavaalit.fi.
Äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa riippumatta siitä, missä seurakunnassa hän on kirjoilla. Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä.
Seurakuntavaaleissa on käytössä valtakunnallinen vaalikone, joka toteutetaan yhteistyössä MTV:n kanssa.
Varsinaisena vaalipäivänä 9.11. voi äänestää ainoastaan oman seurakunnan nimeämässä äänestyspaikassa. Äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.
Vaalikeräyksellä tuetaan lasten ja nuorten koulutusta ja syrjäytymisen ehkäisemistä Suomessa ja kehitysmaissa. Vaalikeräyksen järjestävät Kirkkopalvelut, Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Pipliaseura.