Isännöitsijä syytteeseen kirjanpitorikoksesta

0

LOIMAA Isännöitsijää epäillään useita vuosia jatkuneista väärinkäytöksistä, joista on aiheutunut merkittävää taloudellista vahinkoa Loimaalla ja Säkylässä sijaitseville taloyhtiöille.
Syyte koskee kahta taloyhtiötä, joiden vahingot ovat yli 100 000 euroa. Syyttäjä katsoo isännöitsijän syyllistyneen törkeään kirjanpitorikokseen ja luottamusaseman väärinkäyttöön.
Syytteen mukaan isännöitsijä on laiminlyönyt tehtäviään muun muassa jättämällä laskuja maksamatta. Hän on myös väärentänyt kirjanpitotietoja ja pyrkinyt tällä tavoin estämään yhtiöiden varojen lainvastaisen käytön paljastumisen. Epäillyt väärinkäytökset ovat jaksottuneet vuosille 2005–2012.
Asiaa käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.