Siirtoviemärikuvio valmis paperilla

0

YPÄJÄ Ypäjän jätevedet johdetaan tulevina vuosina Loimaalle, jonne on rakenteilla uusi keskusjätevedenpuhdistamo. Jätevesien johtamiseen Ypäjältä Loimaalle tarvitaan 22 kilometrin mittainen siirtoviemäri, jonka Ypäjän kunta rakennuttajana toteuttaa yhdessä Loimaan kaupungin liikelaitoksen, Loimaan Veden kanssa. Rakentaminen alkaa tänä talvena.
Ympäristöministeriön myöntämää valtionavustusta on hankkeelle varmistunut 600 000 euroa. Ministeriö on lisäksi tehnyt ensi vuodelle 200 000 euron määrärahavarauksen, jonka myöntämisen vahvistaa Hämeen Ely-keskus. Valtionavustus palvelee molempia kuntia, ja se on kohdennettu koko linjaosuudelle.
Muutoin hankkeen kustannukset jakaantuvat niin, että Loimaan Vesi -liikelaitoksen osuus on 36 ja Ypäjän kunnan osuus 64 prosenttia.
Hankkeen rakentamissuunnitelmat ovat valmistuneet. Johtolinjan maanomistajilta on hankittu maanomistajaluvat ja Ely-keskukselta saatu lisäksi yleisten teiden alitusluvat.
Rautatien alittamiseenkin on tarvittu oma lupansa, joka on haettu ja saatu Liikennevirastolta. Lisäksi Museovirasto ja Turun maakuntamuseo ovat antaneet omat lausuntonsa. Museovirasto on vaatinut vielä lisäselvityksiä Kurjenmäen alueella.
Ypäjän kunta ja Loimaan Vesi ovat niin ikään neuvotelleet keskinäisen sopimuksen siirtoviemärin rakennuttamiseen, käyttöön, kunnossapitoon, hallintoon ja talouteen liittyvistä yksityiskohdista.