Carunalta miljoonainvestointi Mellilän sähköverkkoon

0

LOIMAA Sähkönsiirtoyhtiö Caruna parantaa Mellilän sähköverkkoa ensi vuonna. Investoinnin suuruus on noin 4,2 miljoonaa euroa, ja sen työllistävä vaikutus on nelisenkymmentä henkilöä. Toimenpiteillä saadaan noin 800 asiakasta lisää säävarman verkon piiriin.
– Hankkeen tarkoituksena on korvata vanhaa ja huonokuntoista ilmajohtoverkkoa luotettavammalla kaapeliverkostolla. Kaapelointitöiden lisäksi pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä puistomuuntamoilla ja lisätään verkostoautomaatiota, verkostopäällikkö Henrik Suomi Carunasta kertoo.
Mellilässä kaapeloidaan Selän sähköasemalta lähtien verkon metsäisiä osuuksia. Maakaapelia rakennetaan kuutisenkymmentä kilometriä ja puistomuuntamoita rakennetaan 46 kappaletta. Vanhaa keskijänniteverkkoa puretaan noin 50 kilometriä. Toimenpiteillä saadaan koko Mellilän taajama säävarman verkon piiriin.
– Hankkeen vaikutuspiirissä ovat kaikki taajaman keskeiset palvelut, joiden sähkönsaanti saadaan näillä toimilla säävarmaksi.
Projektin maastosuunnittelu aloitetaan kuluvan syksyn ja talven aikana, ja työ on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä.