HKScanin Mellilän teurastamolla alkavat yt:t

0

LOIMAA HKScan Finland käynnistää Mellilän tuotantolaitoksen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat toimintojen mahdollista tehostamista ja teurastuskapasiteetin mahdollista supistamista Mellilässä.
Yhteistoimintaneuvotteluesityksen ja suunniteltujen muutosten piirissä on koko tuotantolaitoksen henkilöstö, noin 40 työntekijää. Mahdollisten henkilöstövaikutusten arvioidaan kohdistuvan noin 30 henkilöön.
HKScan Finland suunnittelee sianlihan teurastuskapasiteetin sopeuttamista vallitsevaan markkinatilanteeseen. Yhtiön mukaan liha-alan kilpailutilanne Suomessa on kireä ja liiketoimintaympäristö haastava Venäjän EU:lle asettaman sianlihan tuontikiellon ja EU:n sianlihan ylituotannon vuoksi.
Yhteistoimintaneuvottelut alkavat ensi viikon keskiviikkona. Mahdolliset henkilöstövaikutukset täsmentyvät neuvottelujen kuluessa.
HKScan teurastaa lihasikoja ja emakoita Mellilässä.

Lari Kiviranta