Kaavasta vajaat 40 muistutusta

0

LOIMAAN valmisteilla olevasta keskeisten alueiden osayleiskaavasta on tullut arviolta 38 muistutusta, kun huomautusten jättöaika päättyi viime perjantaina.
Kaava on herättänyt keskustelua erityisesti Piltolan luonnonsuojelualueen ja mahdollisten hajarakentamista rajoittavien alueiden osalta (LL 25.10.).
Kaavoittaja Kalle Rautavuori laskee, että hajarakentamista koskevia muistutuksia saapui 16 ja luonnonsuojelualuetta koskevia 13. Muut muistutukset käsittelivät muun muassa rantarakentamista ja muita liito-oravien esiintymiseen liittyviä alueita, joita kaavaan on myös merkitty.
Muistutusten sisällössä suurimmassa osassa vastustettiin kaavan tuomia muutoksia.
– Kaavan katsottiin aiheuttavan kohtuutonta haittaa ja rajoittavan maanomistajan oikeuksia. Muutama muistutus koski lähinnä alueiden rajauksia, Rautavuori summaa.

Kaavatoimikunta kokoontuu tänään, mutta esityslistalla ei ole vielä keskeisten alueiden osayleiskaavaa. Toimikunta sopinee uuden kokouksen järjestämisestä vielä tämän kuun aikana.
Keskeisten alueiden osayleiskaavan erilliskuuleminen kosketti arviolta sataa kiinteistön- ja maanomistajaa.

Lari Kiviranta