Muutoksia luvassa hallituksessa ja valtuustossa

0

POLITIIKKA Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Marja-Liisa Laitila nousee Loimaan kaupunginhallituksen jäseneksi ensi vuoden alussa.
Hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja kokoomuksen Tarja Mäki-Punto-Ristanen on siirtymässä aiempien suunnitelmien mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi. Tähän saakka valtuuston puheenjohtajuus on ollut keskustalla.
Kokoomuksen Mika Mutala jättäytyy valtuuston varapuheenjohtajuudesta ja paikka siirtyy keskustalle.
Samalla hallituksen jäsen Tiina Perho on nousemassa kaupunginhallituksen varapuheenjohtajaksi Mäki-Punto-Ristasen tilalle. Perhon varajäsenenä on Sirpa Pietilä.
Hallitukseen Marja-Liisa Laitilan varajäseneksi esitetään Iina Saarikalliota.
Muutokset kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokoonpanoon on tarkoitus hyväksyä valtuuston ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa.

Lari Kiviranta