Oripäästä tuulisähköä ehkä jo vuonna 2016

0

ORIPÄÄ Oripäänkankaalle kaavailtujen neljän tuulivoimalan rakentaminen saattaa alkaa ensi vuoden lopulla. Voimalat voitaisiin pystyttää ja ottaa käyttöön vuoden 2016 kesällä.
Näin aikatauluttaa Oripään tuulipuistoa suunnittelevan Infinergies Finlandin projektisuunnittelija Sisko Kotzschmar. Voimaloille haetaan rakennuslupia suunnittelutarveratkaisulla.
Kotzschmarin mukaan Oripäänkankaan voimaloiden tarpeelliset ympäristöselvitykset ovat koossa. Hän kertoo, että hankealueen kasvillisuus ja eläimistö on selvitetty muun muassa pesimälinnuston osalta.
– Niissä ei ole ilmennyt mitään suunnittelua rajoittavaa. Esimerkiksi lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei ole alueella, ja liito-oravaa ei alueella havaittu lainkaan.