Tuomiokapituli nuhteli Elina Rouhiaista

0

TURKU Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt kantelun, joka koski Loimaan vt. kirkkoherrana toimineen pastori Elina Rouhiaisen käyttäytymistä seurakunnan virastossa heinäkuussa.
Rouhiainen oli menettänyt malttinsa virastossa olleelle seurakunnan entiselle kanttorille Tapio Laurilalle, joka oli esittänyt Rouhiaiselle jossakin määrin provosoivia kysymyksiä Rouhiaisen lehtikirjoituksesta. Rouhiainen oli kehottanut Laurilaa poistumaan virastosta ja tässä yhteydessä käyttänyt papille sopimatonta kieltä.
Tuomiokapituli kiinnitti vakavaa huomiota kirkkoherran ja papin käyttäytymisvelvoitteeseen ja kehotti Rouhiaista jatkossa toimimaan kaikissa olosuhteissa papilta edellytettävällä tavalla.
Tuomiokapitulin mukaan kantelu ei anna aihetta jatkotoimiin.