Keskustan kaavasta valitus hallinto-oikeuteen

0

LOIMAA Kaupunginvaltuuston joulukuussa hyväksymästä keskustan korttelin kuusi asemakaavamuutoksesta on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.
Valitus koskee asemakaavamuutoksen hyväksymistä kyseisessä korttelissa ja osin korttelissa kaksi. Valituksen mukaan kaavapäätös on lainvastainen, koska laadittu asemakaava ei täytä lain asemakaavalta edellyttämiä vaatimuksia.
Ensisijaisena vaatimuksena on asemakaavan kumoaminen. Toisaalta jos hallinto-oikeus katsoo mahdolliseksi, asemakaavaehdotus voidaan hyväksyä muuttamalla asemakaavaa valituksessa esitetyllä tavalla.
Valituksen tekijöinä on yksi yritys ja kaksi yksityishenkilöä.