Loimaan seudulla maakunnan paras yrittäjyysilmapiiri

0

VARSINAIS-SUOMEN Maakuntaennusteen tulokset kertovat, että yrittäjät ovat aavistuksen viimevuotista varovaisempia arvioidessaan yrityksensä liikevaihdon, henkilökunnan määrän, kannattavuuden ja investointien määrän kehitystä.
Yrittäjistä noin puolet pitää oman kuntansa yrittäjyysilmapiiriä joko hyvänä tai erinomaisena. Toimitilojen ja tonttien saatavuus arvioidaan tänäkin vuonna viimevuosien tapaan hyväksi, kun 52 prosenttia vastaajista pitää sitä vähintään hyvänä.
Seutukunnista parhaaksi yrittäjyysilmapiiri on arvioitu tänä vuonna Loimaan seudulla, jossa myös yhteistyö kunnan ja yrittäjien välillä on arvioitu sujuvimmaksi. Peruspalvelujen toimivuudelta parhaaksi seutukunnaksi maakunnassa on arvioitu Turun seutu. Tontteja ja toimitiloja on yrittäjien arvioiden mukaan parhaiten saatavilla Salon seudulla. Paras kunta yrittäjyysilmapiiriltään Varsinais-Suomessa on yrittäjien mielestä Kaarina.