Yrittäjät toivovat kannustavampaa verotusta

0

MAAKUNTAENNUSTE Varsinais-Suomen vuoden 2015 maakuntaennusteen mukaan pk-yrittäjät toivovat kannustavampaa verotusta. Se on varsinaissuomalaisten yrittäjien mielestä ylivoimaisesti tärkein vaaliteema.
Maakuntaennusteen tulosten perusteella monet yritystoimintaa edistävät asiat liittyvät nykyistä kannustavampaan verotukseen: vastaajista peräti 83 prosenttia piti kannustavaa verotusta yrittäjien kannalta tärkeimpänä vaaliteemana. Se oli tärkein kaikkien kokoluokkien yritysten mielestä. Myös yksikertaisempi sääntely ja kestävä julkinen talous kiinnostavat yrittäjiä vaalikeskusteluissa.
Tärkeimpinä verokannustimina yrittäjät pitävät Viron veromallin soveltamista eli yrityksen verottamista vasta siinä vaiheessa, kun voittoa jaetaan omistajille. Asia käy ilmi Varsinais-Suomen maakuntaennusteen lisäkyselystä. Tämän nosti tärkeimmäksi tekijäksi 38 prosenttia maakuntaennusteen vastaajista. Yksinyrittäjät pitävät tärkeimpänä verokannustimena yrittäjävähennystä eli 5 prosentin vähennystä henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien verotukseen. Kaikkiaan tätä pidetään toiseksi tärkeimpänä tekijänä varsinaissuomalaisissa yrityksissä, kun joka neljäs yritys nosti yrittäjävähennyksen pk-yrittäjän tärkeimmäksi verokannustimeksi. Ansiotuloverotuksen keventäminen on varsinaissuomalaisten yrittäjien mielestä kolmanneksi tärkein pk-yritysten verokannustin.