”Ei tarvetta muuttaa jätteenkuljetusta”

0

ORIPÄÄN kunnanhallitus ei näe tarvetta muuttaa nykyistä jätteenkuljetusjärjestelmää.
Hallituksen mukaan jätteenkuljetuspalveluja on riittävästi tarjolla, mikä turvaa laadukkaan jätehuollon. Nykyinen käytäntö tarjoaa myös kotitalouksille mahdollisuuden valita ja kilpailuttaa järjestelmän omien tarpeiden perusteella.
Kunnanhallitus käytännössä toisti aiemman keväällä 2013 antamansa lausunnon siitä, millä tavoin jätehuolto tulisi hoitaa kunnan alueella.
Oripäässä on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, joka on eri osapuolilta saadun palautteen mukaan toimiva.
Forssan kaupungin jätelautakunta päätti kesällä 2013 jatkaa Loimi-Hämeen jäteyhtiön yhteistoiminta-alueella kunnan vastuulla olevan jätteen keräystä kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena.
Sittemmin jätelautakunnan päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, joka palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Lari Kiviranta