Seurakunnalla ylijäämäinen tilinpäätös

0

LOIMAAN seurakunnan vuoden 2014 tilinpäätös oli 173 649 euroa ylijäämäinen. Positiivinen vuosikate, 387 821 euroa, riitti suunnitelman mukaisiin poistoihin, jotka olivat 262 557 euroa.
Seurakunnan veroprosentti oli 1,60. Verotuloja saatiin ansiotuloista 3 006 949 euroa, joka oli 56 949 euroa arvioitua enemmän. Yhteisöverotuloja kertyi 291 241 euroa, joka oli 21 041 euroa arvioitua enemmän. Verotuloja kertyi yhteensä 77 990 euroa enemmän kuin oli ennakoitu.
Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kirkkoneuvosto totesi, että satunnaiset tuotot ja kulut ”vääristävät” jonkin verran eri vuosien vertailua. Verotuloja on saatu kahtena peräkkäisenä vuonna hyvin. Kassavaroja oli varattuna Kanta-Loimaan kirkon katon korjaukseen, joitakin pieniä maa-aloja myytiin Alastarolta ja Metsämaan entisen pappilan lähellä sijaitseva koivikko myytiin myös. Kanta-Loimaan kirkon katon korjauksen suunnitelmat saatiin valmiiksi. Hautainhoitovastuut on saatu ja saadaan hoidetuiksi hyvin.