Uitonmäen kaavaehdotus nähtäville

0

ORIPÄÄN kunnanhallitus hyväksyi Uitonmäen asuinalueen asemakaavaehdotuksen. Samalla kaava laitetaan nähtäville.
Varsinais-Suomen Ely-keskuksella ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella oli huomautettavaa aiemmasta Uitonmäen asemakaavaluonnoksesta.
Palautteen pohjalta kaavaehdotukseen on tarkennettu paikoin rakennusalojen rajauksia, ja kaavamääräyksiä on paikoin täydennetty.
Ehdotukseen ei lähdetty muuttamaan Savottakujan liittymän paikkaa, koska liittymässä on näkyvyys hyvä molempiin suuntiin Yläneentietä. Savottakujan rakentamisen jälkeen Puistontien vaarallinen liittymä suljetaan.
Ely-keskuksesta todettiin, että asemakaavaluonnos on sovitettu hyvin ympäristöönsä ja se antaa mahdollisuudet korkeatasoisen asuntoalueen rakentamiseen.
Muilla lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta.