Varhaiskasvatusta ehdotetaan sivistystoimeen

0

ORIPÄÄ suunnittelee varhaiskasvatuksen siirtämistä sivistystoimen alaisuuteen. Tähän saakka varhaiskasvatus on ollut sosiaalitoimen työsarkaa.
Sosiaalilautakunta esittää muutoksen astuvan voimaan ensi vuoden alusta alkaen. Edelleen lautakunta ehdottaa muodostettavaksi työryhmää, joka suunnittelee muun muassa varhaiskasvatuksen hallinnollista sijoittumista sivistystoimessa.
Muutos nähdään perusteltuna muun muassa siitä syystä, että varhaiskasvatuksen hallinnon siirtäminen sivistystoimeen muodostaisi luonnollisen kasvatuksellisen jatkumon päivähoidosta esiopetuksen kautta aina perusopetukseen.
Hallinnon sijainnin muutos ei vaikuttaisi henkilöstön työ- tai virkasuhteen ehtoihin.
Edelleen muistutetaan, että suuri osa maamme kunnista on jo toteuttanut varhaiskasvatuksen siirron sivistystoimeen.
Päivähoidon siirtämistä sivistystoimeen alaisuuteen on käsitelty jo aiemmin valtuustoaloitteen pohjalta vuonna 2010. Tuolloin valtuusto ei tehnyt hallinnollisia muutoksia ja lupasi palata asiaan varhaiskasvatuslain tultua voimaan.
Asia etenee seuraavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi.