Asiakasraatitoiminta alkamassa sairaanhoitopiirissä

0

VARSINAIS-SUOMEN sairaanhoitopiirissä ollaan käynnistämässä asiakasraatitoimintaa. Tavoitteena on saada palvelun käyttäjät mukaan toiminnan kehittämiseen asiakaslähtöiseksi. Asiakasraadilta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää myös johdon ja toimintayksiköiden päätöksenteon tukena. Asiakasraateja on aiemmin hyödynnetty yksityissektorilla, muun muassa kaupan alalla. Viimeisen kahden vuoden aikana on esimerkiksi Vaasassa käynnistetty terveydenhuollon asiakasraatitoiminta.
– Asiakasraati voi ottaa kantaa konkreettisiin, käytännön arkisiin asioihin kuten esimerkiksi sairaalan opastuksiin ja potilaille kohdistuviin ohjeisiin, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämispalveluissa työskentelevä Mari Viljanen-Peuraniemi.
Neljä kertaa vuodessa kokoontuvaan raatiin valitaan kaksivuotiselle kaudelle 10 varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet. Ensimmäisessä kokouksessa raati valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.
Raatilaisten halutaan edustavan mahdollisimman kattavasti koko maakunnan väestöä. Jäseniksi toivotaan kaikenikäisiä ja kaikenlaisia ihmisiä; koulutustaustasta tai työkokemuksesta riippumatta. Mari Viljanen-Peuraniemi kannustaa hakemaan asiakasraadin jäseneksi, jos itsellä on omakohtaista kokemusta sairaanhoitopiirin palveluista, halukkuutta osallistua sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämiseen aktiivisesti sekä positiivinen asenne.
Hakemuksia asiakasraatiin haluavilta odotetaan huhtikuun loppuun mennessä.