Koulutuksen yhdistäminen edelleen vireillä

0

LOIMAAN kaupunginhallitus päätti jatkaa valmistelua Loimaan lukion yhdistämiseksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään vuoden 2017 alusta alkaen.
Hallitus päätti käynnistää selvitystyön Auranlaakson kansalaisopiston ja Loimaan työväenopiston yhdistämiseksi yhteiseksi alueelliseksi oppilaitokseksi.
Näin siitä huolimatta, ettei lukion, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden uudistaminen edennyt suunnitellusti valtakunnan tasolla.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä ja Loimaan kaupunki ovat jo valmistelleet Loimaan lukion yhdistämistä kuntayhtymään osana rakennepoliittista uudistusta.
Toisen asteen koulutuksen keskittämisen yhdelle koulutuksen järjestäjälle nähdään tiivistävän lukio- ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä ja tehostavan toimintaa.
Kuntayhtymän yhtymähallitus on osaltaan aiemmin päättänyt jatkaa valmistelua lukion yhdistämiseksi kuntayhtymään.
Vapaan sivistystyön puolella katsotaan, että Auranlaakson kansalaisopiston ja Loimaan työväenopiston yhteistyö on jo tiivistynyt ja kehittynyt viime vuosina.