Kotihoitoon käsipari lisää?

0

ORIPÄÄN kunta on aikeissa lisätä kotihoidon henkilökuntaa. Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle varahenkilön toimen perustamista kotihoitoon.
Toimi nähdään tarpeellisena, koska kunnan nykyisellä kotihoidon henkilökunnalla ei enää pystytä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Kotikäynneistä on tullut lyhyitä poikkeamisia.
Oripäässä säännöllisen kotihoidon piirissä on 48 asiakasta, joiden lisäksi hoidossa on tilapäisiä asiakkaita. Kotihoidossa työskentelee yksi sairaanhoitaja ja viisi hoitajaa.
Kotihoidon työhön kuuluu muun muassa lääkkeiden jakaminen lääkedosetteihin kahden viikon välein 34 asiakkaalle sekä aterioiden kuljettaminen enimmillään 25 asiakkaalle.
Asiakaskäynnin pituus on 15–60 minuuttia.

Lari Kiviranta