Rahaa Forssan bussilinjalle

0

LOIMAAN kaupunki osallistuu vajaalla 3 200 eurolla Loimaan ja Forssan välisen bussiliikenteen hankintaan.
Aiemmin pelkästään valtion tukema ostoliikenne edellyttää kuntien mukaantuloa maksumiehiksi, koska Ely-keskuksen tukirahat ovat vähentyneet.
Loimaa–Forssa–Loimaa yhteysvälin kilpailutus ulottuu kahden vuoden päähän, kesäkuuhun 2017 saakka.
Bussilinjalla on ollut keskimäärin 3,3–3,8 matkustajaa. Linjan maksimikuorma on 8–9 matkustajaa.
Loimaan kaupungin joukkoliikenteeseen kanavoiman rahoituksen arvioidaan yleisesti nousevan noin 20 000 eurolla, kun valtion tuki laskee. Kunnat joutuvat asettamaan tuettavat linjat tärkeysjärjestykseen.