Alastarolle ei tule tuulimyllyjä

0

LOIMAA Alastaron tuulivoimayleiskaavan valmistelu lopetetaan. Näin päätti kaupunginhallitus.
Aiemmin kaavatoimikunta päätyi esittämään valmistelun lopettamista (LL 21.5.). Toimikunta katsoi muun muassa, ettei valmistelua ole perusteltua jatkaa hanketta kohtaan esitetyn suuren vastustuksen takia.
Tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksesta jätettiin 54 mielipidettä, joista yhdessä oli 133 allekirjoittajaa. Kansalaisten mielipiteet olivat pääsääntöisesti tuulivoimapuistoa vastustavia.
Alastarolle Kanteenmaantien läheisyyteen suunniteltiin enintään kahdeksan voimalan tuulipuistoa.

Lari Kiviranta