Humppilan tilinpäätös odotettua parempi

0

HUMPPILAN  kunta ylsi viime vuonna positiiviseen taloudelliseen tulokseen. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 296 000 euroa. Positiivisen tuloksen johdosta taseeseen kertynyt alijäämä pienentyi. Kattamatonta alijäämää oli tilikauden lopussa 240 000 euroa.
Kunnan viime vuoden vuosikate 712 000 euroa. Se kattaa poistot, joiden määrä oli 418 000 euroa.
– Tulos on erinomainen, sillä kun vuoteen lähdettiin, odotukset olivat jotain ihan muuta, kunnanjohtaja Marko Järvenpää kertoi.
Hyvää tulosta selittää se, että kunta kykeni hallitsemaan menojaan, vaikka tulot vähenivätkin. Kaikkiaan kunnan toimintakulut pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna noin 4,5 prosenttia.

Kiti Salonen