Myllylähteen kunnostaminen aikeissa

0

ORIPÄÄSSÄ suunnitellaan Myllylähteen kunnostamista kunnan ja Myllykylän kyläyhdistyksen yhteisenä Leader-hankkeena.
Myllylähde on kasvamassa paikoin lähes umpeen. Myös ranta-alue kaipaisi raivaamista.
Päätöksiä ei ole vielä tehty, sillä asia on esillä kunnanhallituksessa maanantaina.

HALLITUKSEN esityslistalla vt. kunnanjohtaja Pekka Paju pohtii lähteen vedentuoton tyrehtyneen aiemmin lähes olemattomaksi, minkä hän uskoo johtuvan pohjaveden otosta. Hänen mukaansa sittemmin vedentuotto on palautunut kohtuulliseksi, kun Oripäänkankaan vedenotto on pienentynyt.
Myllylähde ja sen ympäristö ovat Natura-aluetta. Osa lähteen ympäristöstä on haettu luonnonsuojelualueeksi.
Lähteen kuuluminen suojeluohjelmiin rajoittaa alueen käyttöä ja mahdollisuuksia ennallistaa lähdettä.
Kunnostushanke toteutettaisiin Ely-keskuksen valvonnassa.
Kunnostushankkeen Leader-rahoitushakemus jätettäneen ensi viikolla.

Lari Kiviranta