Oripäässä kehotus liittyä viemäriverkkoon

0

ORIPÄÄN kunta lähettää kehotuksen liittyä kunnan viemäriverkostoon niille kiinteistönomistajille, jotka eivät ole siihen vielä liittyneet.
Teknisen lautakunnan päätöksen mukaan kunnalliseen verkostoon on liityttävä marraskuun loppuun mennessä. Kiinteistöt, joille kehotus lähetetään, sijaitsevat keskusta-alueella.
Oripään kunnanvaltuusto on vahvistanut vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueet joulukuussa 2012. Tarkastuksen yhteydessä on havaittu, ettei kaikilla keskusta-alueen kiinteistöillä ole viemärilaitoksen liittymissopimusta.

Lari Kiviranta