Sairaalan päivystykselle haetaan poikkeuslupaa

0

LOIMAA Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri hakee sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa päivystystoiminnan jatkamiseksi Tyks Loimaan sairaalassa. Poikkeusluvan hakeminen koskee myös Uudessakaupungissa sijaitsevaa Tyks Vakka-Suomen sairaalaa.
Poikkeusluvan hakemiseen päädyttiin, koska Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden päivystykset eivät nykymuodossaan täytä yhteispäivystyspisteen vaatimuksia. Poikkeusluvan hakemisella pyritään turvaamaan perustason lääkäripäivystyksen jatkuminen Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Sairaanhoitopiirin hallitus katsoo, ettei alueilla ei ole tarvetta päivystysasetuksen vaatimusten mukaiselle raskaalle erikoissairaanhoidon päivystykselle.

Kiti Salonen