Varusmiehet keräävät varoja sotaveteraaneille

0

LOIMAA Sotiemme Veteraanit 2015 -varainhankinta on käynnistynyt perinteisellä varusmieskeräyksellä. Kevään varusmieskeräykset jatkuivat toukokuun loppuun. Maanantaina 31.8. Porin Prikaatin antama keräystuki näkyy katukuvassa Alastarolla ja tiistaina 1.9. Loimaalla varusmiesten toisen saapumiserän toimesta.
Keräys toteutetaan perinteiseen tapaan kahden henkilön partioina, paikallisten reserviläisten opastamana. Kerääjillä on tätä varten olevat keräystunnukset. Nyt kannattaa varata kotiin käteistä, koska keräyksessä ei käytetä kortinlukijoita. Vuonna 2014 Sotiemme Veteraanit keräys tuotti 2,1 miljoonaa euroa, josta varusmiesten keräämä osuus oli yli 1,4 miljoonaa euroa.
Sotiemme veteraaneja on elossa yhä lähes 24 000. Heidän keski-ikänsä on 91 vuotta. Varsinais-Suomessa heitä on vajaat 1 900 ja Loimaalla 130. Sotiemme Veteraanit -keräyksillä tuetaan sotiemme veteraanien lisäksi heidän puolisoidensa, leskiensä sekä sotaleskien kotona selviytymistä. Saadulla tuotolla avustetaan muun muassa hoito- ja lääkekuluissa, hankitaan liikkumista helpottavia apuvälineitä sekä järjestetään virkistystoimintaa ja kuntoutusta.
Sotiemme Veteraanit on Suomen ainoa virallinen varainhankinta, jonka tuotolla tuetaan sotiemme sankareita. Mukana varainhankinnassa ovat kaikki veteraanijärjestöt: Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto sekä Kaatuneitten Omaisten Liitto.