Ruotsinopetus alkaa jo alakoulussa

0

LOIMAAN koulutuslautakunta hyväksyi kaupungin perusopetuksen uuden tuntijaon, joka otetaan ensi syksynä ensimmäisenä käyttöön peruskoulun 1.–6. vuosiluokilla.
Siirtymä toteutetaan porrastetusti siten, että yläkouluissa uudistus etenee vuosiluokittain syksystä 2017 alkaen.
Ruotsin kielen opetus alkaa Loimaalla jo kuudennella luokalla. Ruotsin kielen opetus vähenee vastaavasti yläkoulussa, mutta kuitenkin siten, että opetuksen määrä pysyy kokonaisuudessaan ennallaan vuosiluokilla 1–9.
Yhteiskuntaoppia opiskellaan enemmän, sillä sitä aletaan lukea jo alakoulussa viidennellä ja kuudennella luokalla.