Siirtoviemärin mahdollisuus selvitetään

0

LOIMAA/METSÄMAA Metsämaalle suunnitellun pienpuhdistamon valmistelussa tehdään vertailu myös siirtoviemärin rakentamisesta kaupungin uudelle jätevedenpuhdistamolle joko viettoviemärinä tai paineviemärinä.
Lisäksi Metsämaan kylän osalta määritellään liittyvän viemäriverkoston laajuus.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti muutoksia teknisen lautakunnan aiemmin hyväksymään ehdotukseen pienpuhdistamon rakentamisesta.
Hallitus ei lähtenyt määrittämään tarkkaa summaa hankkeelle, vaan ohjeisti varaamaan määrärahan ensi vuoden budjettiin Metsämaan viemäriratkaisulle, kun valmistelu on edennyt riittävästi.
– Kaupungin kannalta viemäriratkaisu uudelle puhdistamolle olisi varmasti järkevämpi. Siksi kannattaa vielä tehdä vertailut näiden kahden vaihtoehdon välillä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Suominen (kesk.) perustelee.

Lari Kiviranta