Suuri sopimus työllistää Sallilaa

0

LOIMAA Sallila Sähköasennus Oy on solminut Caruna Oy:n kanssa sopimuksen Carunan sähkönjakeluverkkojen rakentamisesta ja saneeraamisesta Lounais-Suomen ja Satakunnan alueilla.
Kolmivuotisen sopimuksen arvo on noin 15 miljoonaa euroa, ja se on suurin yksittäinen sopimus Sallilan sähköasennuksen historiassa.
Sallila aloittaa työt Carunan jakelualueella syksyn aikana suunnittelulla, ja rakentaminen alkaa vuodenvaihteen jälkeen. Sallila vastaa kokonaisuudessaan verkon suunnittelusta, rakentamisesta sekä käyttöön ottamisesta.
– Tällä on valtava merkitys työllisyyteen. Olemme joskus joutuneet miettimään ratkaisuja työllisyyden turvaamiseksi, mutta nyt voimme jopa rekrytoida lisää väkeä, sanoo toimitusjohtaja Janne Vettervik Sallila Sähköasennus Oy:stä.
Pääpaino sopimuksessa on haja-asutusalueella sijaitsevan keskijänniteverkon toimitusvarmuuden sekä ilmajohtoverkon mekaanisen kunnon ja sähköturvallisuuden parantamisessa. Verkkoa rakennetaan säävarmana sekaverkkona, jolloin uutta verkkoa rakennetaan ensisijaisesti maakaapelilla. Jo olemassa olevan ilmajohtoverkon saneeraus voidaan toteuttaa myös uusimalla pylväät. Taajama- ja kaupunkialueilla verkko rakennetaan maakaapelilla.