Oripää mukaan Attendon työterveyspalveluihin

0

ORIPÄÄN kunta ostaa työterveyshuollon palvelut Attendo Työterveyspalvelut Oy:ltä.
Hallituksen hyväksymä sopimus ulottuu kesäkuun loppuun vuonna 2017, ja se sisältää mahdolliset optiovuodet.
Aiemmin Työterveyspalvelu Työkymppi on tuottanut kuntien järjestämisvastuulla olevia työterveyshuollon palveluita seudun kuntien henkilöstölle ja alueella toimiville yrityksille.
Loimaan kaupunki kilpailutti työterveyspalvelut yhteishankintana aiemmin keväällä, ja Attendo Työterveyspalvelut voitti hankinnan.

Lari Kiviranta