Talvinopeudet käyttöön

0

MAANTEIDEN nopeusrajoituksia lasketaan jälleen talvikaudeksi. Toimenpiteellä halutaan vähentää onnettomuusriskiä, joka muuten kohoaisi pimeällä kaksinkertaiseksi ja liukkaalla kelillä moninkertaiseksi verrattuna päivänvalossa ja hyvissä keliolosuhteissa ajamiseen.
Kevään 2016 kesänopeuksiin siirtymisestä päätetään erikseen Liikenneviraston ensi vuoden alussa antamalla ohjeella.
Moottoriteillä korkein sallittu talvinopeus on 100 km/h ja pääosalla muita maanteitä 80 km/h. Sadan kilometrin nopeusrajoitus säilyy myös osalla maanteistä, joilla ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella. Moottoritiejaksolla, jolla on sään ja kelin mukaan muuttuva nopeusrajoitus on marraskuun alusta helmikuun loppuun korkein sallittu nopeusrajoitus 100 km/h, mutta maaliskuun alusta voidaan valoisaan aikaan ja hyvissä sää- ja keliolosuhteissa käyttää 120 km/h rajoitusta.
Rajoitusten alentamisesta on turvallisuuden lisäksi muitakin hyötyjä: polttoaineen kulutus laskee, päästöt vähenevät, rengasmelu pienenee ja päällysteen kuluminen vähenee.