Humppilan lentokenttä jäi vahvistamatta

0

HUMPPILA Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut Kanta-Hämeen ensimmäistä vaihemaakuntakaavaa koskevat valitukset. Korkein hallinto-oikeus säilytti seudulliset kaupan palveluvyöhykkeet maakuntakaavassa, mutta Humppilan lentoliikenteen ja logistiikan alue jäi vahvistamatta.
Hämeen liiton valitukseen perustuen Korkein hallinto-oikeus kumosi päätöksen, jolla ympäristöministeriö oli jättänyt vahvistamatta seudullisia kaupan palveluvyöhykkeitä koskevat merkinnät. Muilta osin KHO pysytti voimassa ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen.
Maakuntavaltuusto hyväksyi ensimmäisen vaihemaakuntakaavan 11.6.2012. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 2.4.2014. Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Humppilaan osoitetun lentoliikenteen ja logistiikan alueen, eräitä kaupan aluevarausten merkintöjä sekä Kakkostien runkotiemerkinnän.
– Maakuntavaltuuston suurella enemmistöllä hyväksymässä ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa osoitettiin Humppilaan lentoliikenteen ja logistiikan alueet. Maakunnan tahto ei toteutunut, kun ympäristöministeriö jätti aluevaraukset vahvistamatta, maakuntajohtaja Timo Reina toteaa.
– Muutosta niihin ei tuonut myöskään KHO:n päätös. Asiassa etenemistä arvioidaan nyt muun muassa Kanta-Hämeen kokonaismaakuntakaavan uudistamisen yhteydessä. Ympäristöministeriö ei enää jatkossa vahvista maakuntakaavoja, Reina muistuttaa.