Vallox palkittiin

0

LOIMAA Teknologiateollisuus ry yhteistyössä alan ammattiliittojen, aluehallintovirastojen sekä Työturvallisuuskeskuksen on järjestänyt jo yhdeksännen kerran Haastamme-kisan puitteissa työympäristöarviointeja teknologiateollisuuden yrityksille. Aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat suorittivat arvioinnit käyttäen työtapojen ja työympäristön turvallisuuden arviointiin kehitettyjä Elmeri+ – ja Halmeri-menetelmiä1. Lisäksi tulokseen vaikuttivat arvioitavan yrityksen tapaturma- ja sairauspoissaolomäärät edeltävänä vuonna.
Loimaalainen Vallox Oy palkittiin tänä vuonna parhaimpana omassa sarjassaan eli metallituoteteollisuudessa. Kyseisessä sarjassa Haastamme-kisaan osallistui 60 yritystä.
– Vallox on tehnyt pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin puolesta, ja olemmekin erittäin iloisia, että tämä työ on kantanut hedelmää. Kiitos tästä kuuluu koko henkilöstölle, sanovat tuotantopäällikkö Mikko Mäki ja työsuojelupäällikkö Marko Mikkonen.
Vallox on kehittänyt ilmanvaihtoteknologiaa jo neljä vuosikymmentä, ja vuonna 2014 Vallox oli Suomessa markkinajohtaja asuinhuoneistojen ilmanvaihdossa.