Keskuskoulun Vihreä lippu ylennettiin

0

LOIMAA Suomen Ympäristökasvatuksen Seura on myöntänyt Keskuskoululle Kestävän Vihreä lippu -tason merkin pitkään jatkuneesta ympäristötyöstä.
Vihreä lippu -ohjelma innostaa kestävien elämäntapojen omaksumiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen yhdessä tekemisen, uusien taitojen ja oivallusten kautta. Samalla ympäristökuormitusta vähennetään askel kerrallaan. Lapset ja nuoret osallistuvat aktiivisesti niin projektien suunnitteluun, toteutukseen kuin tulosten arviointiin.