Hallinto-oikeus hylkäsi susiluvista tehdyt valitukset

0

LOIMAAN SEUTU Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa päästään viikonloppuna susijahtiin. Turun hallinto-oikeus hylkäsi luonnonsuojeluyhdistysten tekemät hakemukset koskien susien kaatolupien täytäntöönpanon kieltämistä. Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Satakunta-Varsinais-Suomi ry vaati kolmen päätöksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry yhden päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä.
Hallinto-oikeuden mukaan suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimisesta aiheutuvat edut ovat haittoja suuremmat. Suden kannanhoidollisessa metsästyksessä on kyse kaksivuotisesta kokeilusta. Viime vuonna poikkeuslupapäätösten täytäntöönpano kiellettiin, joten mikäli samaan ratkaisuun olisi päädytty tänäkin vuonna, kokeilua ei olisi päästy toteuttamaan lainkaan. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on muun muassa ehkäistä susien laitonta tappamista ja lisätä susien ihmisarkuutta.
Suomen riistakeskus myönsi joulukuussa Oripään ja Pöytyän alueelle luvan kahden suden pyydystämiseen tai tappamiseen. Myös Köyliön kunnan sekä Huittisten ja Loimaan alueella on voimassa kaksi kaatolupaa.
Lupaehtojen mukaisesti susien pyynnissä tulee välttää tunnistettavan alfayksilön tappamista, ja pyynti suositellaan kohdistettavaksi nuoriin tai haittaa tuottaviin yksilöihin. Luvat ovat voimassa 23.1.–21.2.2016.
Hallinto-oikeuden päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.