Kulttuurirahaston apurahojen haku käynnistyy

0

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto jakaa tänä vuonna apurahoina yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa. Haku käynnistyy sunnuntaina 10. tammikuuta ja päättyy 10. helmikuuta. Apurahoja voidaan myöntää Varsinais-Suomessa tehtävään tai tätä maakuntaa koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen työhön ja muuhun kulttuuritoimintaan.
Suurin osa Varsinais-Suomen rahaston apurahoista osoitetaan taiteilijan tai tieteentekijän kokopäiväiseen työskentelyyn. Näiden apurahojen lisäksi rahoitusta myönnetään erilaisten kulttuurihankkeiden kuluihin. Yhdelle maakunnallisesti merkittäväksi katsottavalle kärkihankkeelle myönnetään muita suurempi, noin 40 000 euron rahoitus. Lapsiin ja nuoriin kohdistuviin kulttuurihankkeisiin on varattu vähintään 20 000 euroa.
Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja nimikkorahastoista kaikille tieteen ja taiteen aloille. Osa 22:sta jakovuorossa olevasta nimikkorahastosta jakaa apurahoja vain tiettyihin, lahjoittajien määrittelemiin tarkoituksiin.
Päätökset apurahojen jaosta tekee rahaston hoitokunta asiantuntijoita kuultuaan. Apurahat julkistetaan rahaston vuosijuhlassa, joka pidetään toukokuussa Turussa.
Apurahaa voi hakea rahaston verkkopalvelussa osoitteessa http://www.skr.fi/mkr/vs/, josta myös löytyvät tarkat hakuohjeet.
Suomen Kulttuurirahaston tarkoituksena on suomalaisten ja Suomessa asuvien kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen. Kulttuurirahaston toiminta jakautuu keskusrahastoon ja 17:ään oman alueen kulttuurityötä tukevaan maakuntarahastoon. Keskusrahaston haku on lokakuussa, ja maakuntarahastoilla on yhteinen hakuaika tammi-helmikuussa. Samalle hakijalle ei yleensä myönnetä apurahaa kuin yhdestä rahastosta kerrallaan.