Loimaan seutukunnan yrittäjyysilmapiiri paras

0

TALOUS Yrittäjien luottamus talouteen on Varsinais-Suomen maakuntaennusteen perusteella palautumassa. Torstaina julkistetuista tuloksista välittyvät selvästi viimevuotista toiveikkaammat tulevaisuuden odotukset.
Myönteinen vire näkyy myös Loimaan seudulla. Maakuntaennusteen yrittäjyysilmapiirivertailussa paras seutukunta Varsinais-Suomessa on tänä vuonna viimevuotiseen tapaan Loimaan seutukunta.
Loimaan seudulla yrittäjyysilmapiiriarviot ovat vielä viimevuotistakin merkittävästi paremmat. Yrittäjyysilmapiiriä erinomaisena tai hyvänä pitää 64 prosenttia vastaajista. Nousua viime vuoteen on 11 prosenttiyksikköä. Huonona sitä pitää vain 2 prosenttia.
Loimaan seudun yrittäjyysilmapiiriä kuvaava saldoluku 62 on 17 yksikköä korkeampi kuin viime vuonna, ja saldoluku on seutukuntavertailussa noussut eniten viime vuodesta.
Maakuntaennusteessa kysytään vuosittain myös kuntien ja yritysten välisen yhteistyön sujuvuutta. Seutukuntakohtaisessa vertailussa kunnan ja yritysten välinen yhteistyö on arvioitu viimevuotiseen tapaan parhaimmaksi Loimaan seudulla, jossa yli puolet, 51 prosenttia, vastaajista arvioi yhteistyön vähintään hyväksi. Nousua viime vuoteen on 4 prosenttiyksikköä.
Loimaan seudulla yhteistyötä huonona pitävien osuus on pudonnut 4 prosenttiyksiköllä 12 prosenttiin. Loimaan seudun yhteistyön sujuvuutta mittaava saldoluku 39 on tänäkin vuonna maakunnan korkein, ja se on noussut viime vuodesta 8 yksikköä.