Sotiemme veteraanit 2016 -keräykset käynnistyvät

0

Sotiemme veteraanit 2016 -varainhankinta on käynnistynyt perinteisellä varusmieskeräyksellä. Kevään varusmieskeräykset jatkuvat toukokuun loppuun. Syksyllä Puolustusvoimien antama keräystuki näkyy elokuusta alkaen varusmiesten toisen saapumiserän toimesta. Vuonna 2015 Sotiemme veteraanit -keräys tuotti 2,3 miljoonaa euroa, josta varusmiesten keräämä osuus oli yli 1,4 miljoonaa euroa.
Reserviläisjärjestöt järjestävät lauantaina 12.3. omia keräystempauksiaan useilla paikkakunnilla eri puolilla maakuntaa antaen näin tukeaan sotiemme veteraaneille. Vuonna 2015 reserviläisjärjestöjen toiminta tuotti valtakunnallisesti yli 100 000 euroa sotiemme veteraanien hyväksi.
Sotiemme veteraaneja on elossa yhä lähes 22 000. Heistä Varsinais-Suomessa asuu noin 1 800. Heidän keski-ikänsä on jo yli 91 vuotta. Sotiemme veteraanit -keräyksillä tuetaan sotiemme veteraanien lisäksi heidän puolisoidensa, leskiensä sekä sotaleskien kotona selviytymistä. Saadulla tuotolla avustetaan muun muassa hoito- ja lääkekuluissa, hankitaan liikkumista helpottavia apuvälineitä sekä järjestetään virkistystoimintaa ja kuntoutusta.
Varsinais-Suomen sotaveteraanipiirin yhdistykset ovat jo näin alkuvuodesta käyttäneet lähes koko vuoden 2015 Sotiemme veteraanit -varainhankinnasta saamansa tuoton iäkkäiden jäsentensä hyväksi. Tuotolla on pystytty tukemaan lähes tuhatta kunniakansalaista heidän arjen selviytymisessään omassa kodissa. Apua on annettu myös vähävaraisille veteraaneille muun muassa lääkekustannusten ja erilaisten apuvälineiden kustannusten korvaamisessa.
Sotiemme veteraanit on Suomen ainoa virallinen varainhankinta, jonka tuotolla tuetaan sotiemme sankareita. Mukana varainhankinnassa ovat kaikki veteraanijärjestöt: Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto sekä Kaatuneitten Omaisten Liitto.