Kurkijoki-museolle avustusta

0

LOIMAA Museovirasto on myöntänyt harkinnanvaraista valtionavustusta Kurkijoki-Säätiölle Loimaalle Kurkijoki-museon hyväksi.
Avustus on 3 800 euroa, ja se myönnetään vapaaehtoistoimijoiden kouluttamiseen kokoelmatyöhön sekä näyttelyn kehittämiseen.
Museovirasto on myöntänyt harkinnanvaraista valtionavustusta kaikkiaan 110 museolle ja yhteensä 559 400 euroa.
Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Harkinnanvaraisten avustusten tavoitteena on museoiden kokoelmien ja rakennusten säilyminen, kokoelmien hyvä hallinta sekä tiedon välittäminen museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta myönnetään myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.