Neljä loimaalaista TOK:n edustajistoon

0

VARSINAIS-SUOMI Turun Osuuskaupan edustajistoon 2016–2020 valittiin 60 jäsentä, joista 26 oli miehiä ja 34 naisia. Uusia jäseniä edustajistoon valittiin 32.
Loimaalta edustajistoon valittiin maanviljelijä, rehtori Tuomas Lankinen, maatalousyrittäjä Sirpa Pietilä, rehtori Jarmo Rasi ja palvelupäällikkö, eläkeläinen Leena Virtanen.
Edustajiston vaalit pidettiin 4.–13.4. Ääniä vaaleissa annettiin 19 415.
– Vaalien äänestysprosentti oli 13,7, kun se neljä vuotta sitten oli 19,8. Ehdokkaita vaaleissa oli kaikkiaan 356, mikä oli 42 vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Ehdokkaita oli koko osuuskaupan toimialueelta. Äänestäjät valitsivat Turun Osuuskaupalle osaavan ja monipuolisesti aluettaan edustavan edustajiston tälläkin kertaa, Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Hollmén kertoo.
Edustajiston rooli osuuskaupan päätöksenteossa on tärkeä, sillä osuuskauppa on jäsentensä omistama yritys.
– Edustajisto esimerkiksi vahvistaa tilinpäätöksen ja valitsee hallintoneuvoston. Muodollisen roolinsa lisäksi edustajisto toimii näköalapaikkana osuuskaupan toimintaan sekä muodostaa tärkeän keskustelufoorumin osuuskaupan johdon ja asiakasomistajien välille.
Osuuskaupan edustajiston vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Edustajisto käyttää jäsenten päätösvaltaa osuuskaupassa. Edustajisto valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi.