Kalevalankadun korjaus yhä syksyn suunnitelmissa

0

LOIMAA Tekninen lautakunta asetti ehdotukset Kalevalankadun katusuunnitelmista uudelleen nähtäville.
Suunnitelmiin tehtiin muutoksia sen jälkeen, kun ne olivat olleet aiemmin nähtävillä viime kuussa (LL 14.6.).
Suunnitelmista jätettiin kolme muistutusta.
Muistutusten perusteella pysäköinti kielletään katualueen eteläpuolella Vapaudenkadun ja Käsityöläiskadun välisellä osuudella.
Pysäköinti sallitaan osittain Kalevalankadun pohjoispuolella. Samalla ajonopeuksien oletetaan laskevan eikä kiinteistöjen käytettävyys vaikeudu nykyisestä merkittävästi.
Sen sijaan ehdotettua korotettua suojatietä Kalevalankadun ja Seppälänkadun risteykseen ei pidetä tarpeellisena, koska pysäköintijärjestelyihin tehtiin muutoksia.
Keskuskoulun liittymiin on jo aiemmin suunniteltu korotetut suojatiet ja niiden katsotaan laskevan ajonopeuksia riittävästi.
Kalevalankadun korjaamisesta järjestetään vielä kilpailutus. Tarjouspyynnöt on tarkoitus hyväksyä elokuussa.
Tavoitteena on edelleen, että rakentamistyöt pystyttäisiin tekemään tänä vuonna.
Korjaustyöt ajoittuisivat myöhempään syksyyn.