Hirven kaatolupia Varsinais-Suomeen viime vuotta enemmän

0
Kuva: Johanna Käkönen

 

Valkohäntäpeurojen kaatolupia on myönnetty 8999 kappaletta tälle vuodelle Varsinais-Suomeen. Kuva: Johanna Käkönen

Hirvien kaatolupien määrä kasvaa tänä syksynä Varsinais-Suomessa lähes 22 prosentilla. Kaatolupia on myönnetty tälle vuodelle kaikkiaan 1 621, kun viime vuonna lupia oli 1 332,5. Lupien määrä nousi 22 prosentilla.
Myös valkohäntäpeurojen ja kuusipeurojen kaatoluvat nousevat maakunnassa. Valkohäntäpeurojen kaatolupia on myönnetty 8999 kappaletta, kuusipeuran 31. Viime vuonna valkohäntäpeurojen kaatolupia annettiin 8 313.

Hirville myönnettiin koko maassa 11,5 prosenttia enemmän pyyntilupia kuin viime vuonna. Valkohäntäpeurojen pyyntilupamäärä on puolestaan noin 12,5 prosenttia suurempi kuin edelliskaudella, kertoo Suomen riistakeskus.

Varsinais-Suomen Riistakeskuksen mukaan hirvikanta on kääntynyt kasvuun oltuaan pari vuotta ennätyksellisen alhaisella tasolla. Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena onkin huolehtia siitä, että kanta ei kasva liian suureksi.
Rannikon hirvitalousalueilla hirvikannan tulisi vähentyä nykyisestä. Varsinais-Suomen sisämaan alueilla hirvikannan tulisi säilyä nykyisellä tasolla.

Suomen riistakeskus myöntää metsästyskauden hirvieläinten pyyntiluvat. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Hirvieläinten metsästys on mahdollista aloittaa syyskuun viimeisenä lauantaina, 24. syyskuuta. Varsinais-Suomessa metsästyskausi alkaa yleensä hieman myöhemmin. Hirviä voidaan metsästää vuodenvaihteeseen asti ja peuroja tammikuun loppuun saakka.
Viime syksyn metsästyksessä saatiin saaliiksi noin 44 000 hirveä ja noin 26 600 valkohäntäpeuraa.

Hirven pyyntilupamäärä kasvoi viime vuoteen verrattuna selvimmin Pohjois-Suomessa Kainuun, Lapin ja Oulun alueilla. Rannikko-Pohjanmaalla lupamäärä kasvoi myös selvästi, mutta muutoin Pohjanmaalla lupamäärä hieman pienentyi edellisestä vuodesta. Voimakkaimmin hirven pyyntilupamäärä pienentyi Pohjois-Karjalassa.

Valkohäntäpeurakanta keskittyy voimakkaasti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueille ja pyyntilupamäärä kasvoi runsaalla kymmenellä prosentilla kaikilla mainituilla riistakeskusalueilla viime vuoteen verrattuna.