Sinilevät vähentyneet viime viikosta

0

VESISTÖT Sisävesien vakiohavaintopaikoilla sinilevät ovat vähentyneet selvästi viime viikosta. Myös merialueilla sinilevät ovat ilmoitusten perusteella jonkin verran vähentyneet viime viikosta.
Kuluneella viikolla Lounais-Suomessa on tehty sinilevähavaintoja sisävesillä suhteellisesti vähemmän, mutta merialueella suhteellisesti enemmän kuin tähän aikaan aiempina vuosina keskimäärin. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen arvion mukaan tulevien viikkojen sinilevätilanteen kehitystä on vaikea ennakoida, sillä se riippuu paljolti sääoloista.
Paikallisesti sinilevätilanne voi vaihdella hyvinkin nopeasti tuuli- ja sääolosuhteiden mukaan. Leväseurannan havainnot kertovat levätilanteen havaintopaikalla kyseisenä ajankohtana. Järven tai merialueen muissa osissa levätilanne voi olla erilainen.
Levätilannetta sisä- ja rannikkovesialueilla voi seurata Järvi&Meriwiki-palvelusta, johon vakioseurantapaikkojen ja kansalaisten levähavainnot tallennetaan päivittäin. Palveluun voi viedä omia levähavaintojaan esimerkiksi älypuhelimen selaimessa toimivan Havaintolähetti-verkkosovelluksen avulla. Kattavan ja ajantasaisen kuvan saamiseksi kansalaisten Järvi&Meriwikiin merkitsemät havainnot ovat arvokasta tietoa myös muille vesillä liikkujille. Levähavainnoista Lounais-Suomen alueelta voi ilmoittaa myös Varsinais-Suomen Ely-keskukseen.